Thông báo tuyển giáo viên

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN  Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP thông báo tuyển giáo viên như sau: 1. Giáo viên dạy các nghề: – Nghề Công nghệ Ô tô:…

Thông báo tuyển giáo viên

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP cần tuyển giáo viên như sau: 1. Giáo viên dạy các nghề: – Nghề Công nghệ Ô tô: 03…