Thứ Sáu, 9, Tháng Mười Hai , 2022

terms of use

Cảm ơn bạn đã truy cập website Trường Cao đẳng nghề số 1 BQP! Những điều khoản (“Điều khoản”) về dịch vụ sau đây sẽ quản lý việc truy cập và sử dụng website và dịch vụ (“Dịch vụ”’) của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi dưới bất kì hình thức nào, bạn đồng ý tuân theo tất cả những Điều khoản này và những chính sách khác có thể được đưa ra vào những thời điểm khác nhau.