Thứ Ba, 29, Tháng Mười Một , 2022

PMQLĐT

Thông tin Hướng dẫn sử dụng Phần mềm QLĐT

Lưu ý các Đ/c khi nhận được thông báo từ Mail hoặc Trưởng bộ phận về cập nhập phần mềm thì làm theo bước 3.

1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm    (Tải về)

2.  Hướng dẫn sử dụng nhập điểm (video)

(cần sử dụng cả hướng dẫn 1 và 2)

3. Cập nhập phần mềm

Hướng dẫn cập nhập

File cập nhật 9.6.0

 

file thư viện

Đọc cấu hình 32b     64b