Thứ Hai, 4, Tháng Ba , 2024

Sứ mạng-Tầm nhìn

1. Sứ mạng của trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP

Trường Cao đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc phòng là địa chỉ tin cậy, là chỗ dựa vững chắc trong lĩnh vực đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, thanh niên các dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách và người lao động trên địa bàn 6 tỉnh thuộc Quân khu 1. Chất lượng đào tạo nghề ở ba cấp  trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp đi cùng với các chính sách trợ giúp trong quá trình đào tạo và tìm kiếm việc làm sau đào tạo của Nhà trường sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học và cung cấp nguồn nhân lực có đủ phẩm chất, năng lực cho phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn phía bắc Tổ quốc.

2. Tầm nhìn đến năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP

Là Trường Cao đẳng nghề có uy tín của khu vực miền núi phía bắc, có môi trường sư phạm tốt và thân thiện với các cơ sở sản xuất, dịch vụ. Có đủ năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng với các trường, cơ sở dạy nghề trong cả nước cũng như khu vực. Một số ngành nghề mũi nhọn và đặc thù của Nhà trường đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ cở sản xuất, dịch vụ của cả trong lẫn ngoài nước trong điều kiện nền kinh tế nước nhà hoà nhập hoàn toàn với kinh tế thế giới. Những ngành nghề mũi nhọn sẽ làm nên thương hiệu của Nhà trường trong một môi trường vừa hợp tác chặt chẽ vừa cạnh tranh gay gắt. Nhà trường sẽ có điều kiện thực hiện tốt hơn trách nhiệm với xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao do Nhà trường cung cấp sẽ tiếp tục góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn phía bắc tổ quốc.