Công ty cổ phần Á Mỹ Phú Lương thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Á Mỹ – Phú Lương gạch xây không trát công nghệ cao cần tuyển dụng các vị trí
– Quản lý sản xuất
– Giám sát xây dựng
– Nhân viên kỹ thuật điện, cơ khí
– Nhân viên vận hành robot, cấp vật liệu máy ép, máy cắt, xe goòng, lò …. cụ thể như sau: