Thông báo dạy-học trực tuyến đối với học sinh văn hóa khối 10,11,12

THÔNG BÁO
Về việc triển khai dạy-học trực tuyến đối với
học sinh văn hóa khối 10,11,12

Kính gửi: Phụ huynh và học sinh khối THPT

Trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP thông báo đến phụ huynh và học sinh các khối 10,11,12 như sau:

1. Thời gian bắt đầu áp dụng phương pháp dạy-học trực tuyến: Từ thứ 2, ngày 20/4/2020 đến khi nào có thông báo mới của Sở Giáo dục Đào tạo.

2. Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy-học trực tuyến, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các bậc phụ huynh và học sinh làm tốt một số nội dung sau:

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

a) Đối với Phụ huynh học sinh:

– Trang bị, mua sắm (hoặc mượn) cho con em mình một trong những thiết bị phục vụ cho học trực tuyến sau đây: máy tính để bàn, laptop có kết nối Intenet, điện thoại thông minh, Ipas có kết nối Intenet.

– Căn cứ thời khóa biểu (đăng công khai trên trang: truong1bqp.edu.vn) đôn đốc con em mình học tập nghiêm túc, làm bài tập và gửi bài cho giáo viên thông qua Zalo, hoặc facebook. Liên hệ với giáo viên chủ nhiệm khi cần thiết.

b) Đối với học sinh:

– 100% học sinh bắt buộc tham gia học trực tuyến đầy đủ, đúng giờ theo TKB của nhà trường (việc học tập trực tuyến được công nhận kết quả như học truyền thống); Chấp hành nghiêm mọi nội quy của lớp học. Mỗi buổi học giáo viên sẽ điểm danh lớp theo danh sách. Nghỉ học, vắng học phải được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm.

– Nghiêm cấm học sinh lợi dụng lớp học trực tuyến để làm việc riêng, nói tục, chửi bậy hoặc đăng tải những nội dung xấu độc… ảnh hưởng đến lớp học. Những học sinh vi phạm tùy theo mức độ sẽ xử lý kỷ luật theo quy định.

Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị phụ huynh và học sinh tích cực phối hợp với nhà trường để Kế hoạch dạy- học trực tuyến thu được kết quả tích cực./.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Thượng tá Hoàng Đính Hơn


Có thể bạn quan tâm