Quyết định: V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành nghề đào tạo hệ chính quy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành nghề đào tạo hệ chính qui trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại trình độ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại trình độ Trung cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ Trung cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ Sơ cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Trung cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp trình độ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp trình độ Trung cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Điều dưỡng trình độ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Điều dưỡng trình độ Trung cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Dược trình độ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Dược trình độ Trung cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Hàn trình độ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Hàn trình độ Trung cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Hàn trình độ Sơ cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Hàn công nghệ cao trình độ Sơ cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Lái xe cơ giới đường bộ trình độ Sơ cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Trung cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Sơ cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Sửa chữa xe máy trình độ Sơ cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Vận hành xe nâng trình độ sơ cấp

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ sơ cấp

 

 


Có thể bạn quan tâm