BAN GIÁM HIỆU Họ Tên: Phạm Văn Hòa   Học hàm, học vị: Tiến sĩ Cấp bậc: Đại tá Chức vụ: Hiệu trưởng Phụ trách: – Điều hành chung các…

DANH SÁCH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 1 – BQP TT Họ và tên Cấp bậc Chức vụ Đảng Chức vụ hành chính 1 Hoàng Đình Hơn Thượng…

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO I. Chức năng của Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo là đơn vị đầu mối liên kết các hoạt động đào tạo thành một…

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CHÍNH TRỊ I. CHỨC NĂNG CỦA BAN CHÍNH TRỊ Ban chính trị có chức năng tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám…

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HẬU CẦN – HÀNH CHÍNH I. Chức năng của Phòng Hậu cần – Hành chính Phòng Hậu cần – Hành chính là đơn vị tham mưu,…

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH I. Chức năng của Phòng Tài chính Phòng Tài chính có chức năng Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Ban giám hiệu về công tác…

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KỸ THUẬT I. Chức năng của Phòng Kỹ thuật Phòng kỹ thuật có chức năng tham mưu cho Thủ trưởng Ban Giám hiệu về công…

Khoa Đào tạo lái xe có chức năng đào tạo nghề lái xe otô các hạng, trong đó đào tạo mới lái xe otô hạng B1, B2, C. Đào tạo nâng hạng lái xe otô hạng D, E, Fc. Quản lý chất lượng dạy nghề, trang thiết bị, cơ sở vật chất của khoa, quản lý hành chính, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong khoa.

Khoa Điện

Khoa điện có chức năng đào tạo nghề Điện Công nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp và các hệ liên thông. Đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí hệ trung cấp, sơ cấp và các hệ liên thông. Quản lý chất lượng dạy nghề, trang thiết bị, cơ sở vật chất của khoa, quản lý hành chính, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong khoa. triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.
Khoa cùng với các cơ quan có liên quan giúp Ban Giám Hiệu triển khai, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên trong phạm vi Khoa quản lý.